Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Other publications in FBIH

  SLUŽBENI LIST BIH
  www.sluzbenilist.ba
  Dragan Prusina, direktor i glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: JP NIO Službeni list BiH
  Tel: + 387 33 554 160
  Adresa: Magribija 3, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  POSLOVNE NOVINE
  www.privrednastampa.biz
  Avdo Čaušević, direktor
  Alena Ahmetspahić - Fočo, urednik
  Izdavač: NIP "Privredna štampa" d.o.o.
  Tel: + 387 33 461 009
  Fax: + 387 33 461 009; 461 023
  Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ZIPS
  Zakon i praksa sudova
  www.privrednastampa.biz
  Avdo Čaušević, direktor
  Almir Alispahić, urednik
  Izdavač: NIP "Privredna štampa" d.o.o.
  Tel: + 387 33 460 748
  Fax: + 387 33 461 023
  Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  BANKE&BIZNIS U BIH
  http://bih.banke-biznis.com/
  Jasmin Maričić, direktor
   Sanja Stajić, sekretar Redakcije
  Izdavač: Poslovni glasnik d.o.o.
  Tel:/fax: +387 33 710 340
  Adresa: Marka Marulića 2/3, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  DOMAĆA I STRANA SUDSKA PRAKSA
  www.privrednastampa.biz
  Avdo Čaušević, direktor
  Haso Tajić, urednik
  Izdavač: NIP "Privredna štampa" d.o.o.
  Tel: + 387 33 460 748
  Fax: + 387 33 461 023
  Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  POREZNI SAVJETNIK
  www.revicon.info
  Marin Ivanišević, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Revicon" d.o.o.
  Tel: + 387 33 720 580
  Adresa: Envera Šehovića 19, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  PRIZMA
  Finansijski magazin
  www.revicon.info
  Suzana Ćerimagić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Revicon
  Tel: + 387 33 720 580
  Adresa: Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  POŠTAR
  www.bhp.ba
  Munib Bujak, urednik
  Izdavač: JP BH Pošte
  Tel: + 387 33 252 773
  Adresa: Obala Kulina Banja 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  SLUŽBENE NOVINE
  www.bhp.ba
  Munib Bujak, urednik
  Izdavač: JP BH Pošte
  Tel: + 387 33 252 773
  Adresa: Obala Kulina Banja 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  BH TELECOM
  www.bhtelecom.ba
  Himzo Bajrić, urednik
  Izdavač: BH Telecom d.d.
  Tel: + 387 33 659 964; 207 102
  Adresa: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  SLUŽBENI GLASNIK
  www.bhtelecom.ba
  Jasminko Mulaomerović, urednik
  Izdavač: BH Telecom d.d.
  Tel: + 387 33 659 964; 207 102
  Adresa: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NOVICE
  Saša Novak, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Savez Slovenaca u BiH
  Tel: + 387 33 557 940
  Adresa: Isaka Samokovlije 15, 71000 Sarajevo

  NOVI GRAD
  www.novigradsarajevo.ba
  Amer Hota, Ahmed Zećo i Naliha Šabanović
  Izdavač: SO Novi Grad
  Tel: + 387 33 291 325
  Adresa: Meše Selimovića 97, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  BH ŠKOLSKI GLASNIK
  Ismet Krnić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
  Tel: + 387 33 663 693
  Adresa: Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  MOSTOVI
  Informativni list za građane oštećenog sluha
  www.dea.50meags.com
  Jasmina Bejdić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Udruženje građana oštećenog sluha
  Tel: + 387 33 225 763
  Adresa: Ferhadija 19, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  REPUBLIKA
  Fuad Silajdžić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Republikanska stranka Republikanci
  Tel: + 387 33 664 987
  Adresa: H. Ćemerlića 37, 71000 Sarajevo

  DIJALOG
  Časopis za filozofska i društvena pitanja
  www.anubih.ba
  Dr. Arif Tanović, urednik
  Izdavač: Akademija nauka i umjetnosti BiH ANU BIH
  Tel: + 387 33 206 034
  Fax: + 387 33 206 033
  Adresa: Bistrik 7, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  DEFEKTOLOGIJA
  Urednici: Faruk Čišić i Fata Ibralić
  Izdavač: Defektološki fakultet Tuzla
  Tel: + 387 35 280 020
  Adresa: Univerzitetska 1, 75000 Tuzla

  FONDEKO SVIJET
  Vojo Vukanović, urednik
  Izdavač: Fond za pods.uravn. razvoja i kvaliteta života
  Tel: + 387 33 211 354
  Adresa: Branilaca grada 47, 71000 Sarajevo

  ZVUČNE NOVINE
  Aida Omerhodžić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Udruženje slijepih građana Sarajeva
  Tel: + 387 33 445 394
  Adresa: Podgaj 7, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  SVIJETLO MISLI
  Sanela Osmanagić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Biblioteka za slijepa lica FBiH
  Tel: + 387 33 447 749
  Adresa: Avdage Šahinagića 14, 71000 Sarajevo

  VETERINARIA
  www.vetfaksa.org
  Šemso Pašić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Veterinarski fakultet
  Tel: + 387 33 610 908
  Adresa: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  VODOPRIVREDA
  www.voda.ba
  Dilista Hrkaš, urednica
  Izdavač: JP "Vodoprivreda"
  Tel: + 387 33 209 827; 209 903
  Adresa: Hamdije Čemerlića 21a, 71000 Sarajevo
  E-mail: [email protected] .ba

  VODA I MI
  www.voda.ba
  Dilista Hrkaš, urednica
  Izdavač: JP "Vodoprivreda"
  Tel: + 387 33 209 827; 209 903
  Adresa: Hamdije Čemerlića 21a, 71000 Sarajevo
  E-mail: [email protected] .ba

  GLAS ANTIFAŠISTA
  Zora Mičić Tufo, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Republički odbor SUBNOR BiH
  Tel: + 387 33 654 267
  Adresa: Maršala Tita 9, 71000 Sarajevo

  GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA BIH
  www.zemaljskimuzej.ba
  Čedomir Šilić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Zemljaski muzej BiH
  Tel: + 387 33 668 027
  Adresa: Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  LOVAČKI LIST
  www.slobih.ba
  Ferid Korić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Savez lovačkih organizacija BiH
  Tel: + 387 33 668 209
  Adresa: Petrarkijina 24, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  MUZIKA
  Dr. Ivan Čavlović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Muzička akademija i Muzikološko društvo
  Tel: + 387 33 200 668
  Adresa: Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  MOTRIŠTA
  Jago Musa, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Mostaru
  Tel: + 387 36 325 895
  Adresa: Kralja Zvonimira 14, 88000 Mostar
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  GLAS SLOBODNOG GORAŽDA
  Hamdo Sijačić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Opština Goražde
  Tel: + 387 33 275 310
  Adresa: Zaima Imamovića, 73000 Goražde
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  BIBLIOTEKARSTVO
  Lamija Hadžiosmanović, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Društvo bibliotekara BiH
  Tel: + 387 33 275 310
  Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

  INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO
  www.basmp.gov.ba
  Esad Tuzović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Zavod za standarde, mjeriteljstvo i patente
  Tel: + 387 33 652 765
  Fax: + 387 33 652 757
  Adresa: H. Ćemerlića 2/7, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  STANDARDIZACIJA I MJERITELJSTVO
  www.basmp.gov.ba
  Esad Tuzović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Zavod za standarde, mjeriteljstvo i patente
  Tel: + 387 33 652 765
  Fax: + 387 33 652 757
  Adresa: H. Ćemerlića 2/7, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  LJEVARSKI GLASNIK
  Derviš Pihura, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Ljevari BiH", Metalurški fakultet Zenica
  Tel: + 387 32 417 336
  Adresa: Travnička bb, 72000 Zenica

  MISAO
  Namir Ibrahimović, urednik
  Izdavač: Novinska sekcija OŠ "Nafija Sarajlić"
  Tel: + 387 33 213 823
  Adresa: Patriotske lige 57, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  DIDAKTIČKI PUTOKAZI
  Kemal Velagić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Pedagoški zavod ZE-DO kantona
  Tel: + 387 32 243 125
  Adresa: Sarajevska 44, 72000 Zenica

  BILTEN SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE
  www.ustavnisudfbih.ba
  Dušan Obradović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Ustavni sud Federacije BiH
  Tel: + 387 33 664 755
  Adresa: Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo

  VIK
  www.viksa.com.ba
  Fatima Mehmedagić, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: KJKP "Vodovod i kanalizacija"
  Tel: + 387 33 203 059
  Adresa: Terezije 20, 71000 Sarajevo

  RADOVI
  Zlatko Hakl, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Poljoprivredni fakultet
  Tel: + 387 33 653 033
  Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

  GLASNIK ARHIVA I DUŠTVA ARHIVSKIH RADNIKA BIH
  [email protected]
  Šaban Zahirović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Arhiv BiH
  Tel: + 387 33 206 492
  Adresa: Reisa Čauševića 6, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  IZLAZ
  Muzahera Turkmanović, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: MSŠ V gimnazija i birotehnička škola
  Tel: + 387 33 235 412
  Adresa: Nerkeza Smajlagića, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE VISOKO
  Zekija Omerbegović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Vijeće opštine Visoko
  Tel: + 387 32 738 111, 71300 Visoko
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  BOSNALIJEK DANAS
  www.bosnalijek.ba
  Bahrija Avdibegović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Bosnalijek" d.d.
  Tel: + 387 33 254 496
  Adresa: Jukićeva 53, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  AKTUELNOSTI
  www.bosnalijek.ba
  Bahrija Avdibegović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: "Bosnalijek" d.d.
  Tel: + 387 33 254 496
  Adresa: Jukićeva 53, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  FORUM BOSNAE
  www.ifbosna.org.ba
  Urednici: Žarko Papić, Rusmir Mahmutćehajić
  Izdavač: Međunarodni forum Bosna
  Tel: + 387 206 484
  Adresa: Ferhadija 20, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  KRIMINALISTIČKE TEME
  www.fknbih.edu
  Mirsad Abazović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Fakultet kriminalističkih nauka
  Tel: + 387 33 561 200; 445 453
  Fax: + 387 33 561 216

  PRIVREDNI PREGLED
  Nikola Radić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Privredna komora USK
  Tel: + 387 37 227 762
  Adresa: 501 slavne brigade 11, 77000 Bihać

  SUGLAS
  www.solidarnost.com.ba
  Mersiha Beširović
  Izdavač: Sindikat trgovine
  Tel: + 387 33 210 931
  Adresa: Obala Kulina Banja 1/II, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  SNAGA HUMANOSTI
  Tahira Fočo, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Crveni križ FBiH
  Tel: + 387 33 207 513
  Adresa: Titova 9a, 71000 Sarajevo

  RADIO T9
  www.arabih.net.ba
  Medžid Dautović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Asocijacija radio amatera BiH
  Tel: + 387 33 663 414
  Adresa: Šrosmajerova 1/II, 71000 Sarajevo

  MODUS VIVENDI
  Vesna Jaramaz, urednica
  Izdavač: Srednja škola za medicinske sestre i tehničare
  Tel: + 387 33 443 987
  Adresa: Patriotske lige 67, 71000 Sarajevo

  KOMUNALNA ISKRA
  Derviš Mahmutović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Samostalni sindikat radnika komore privrednika FBiH
  Tel: + 387 33 209 393
  Adresa: 71000 Sarajevo

  SREDNJOŠKOLAC S
  Izdavač: Srednja stručna škola Tešanj
  Tel: + 387 32 650 635
  Adresa: Patriotske lige bb, 74260 Tešanj

  VETERINAR
  Časopis studenata veterinarske medicine
  Muhamed Kadić, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Veterinarski fakultet
  Tel: + 387 33 655 922 lok 223
  Adresa: Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  LJUDSKA PRAVA
  www.pfs.unsa.ba
  Mustafa Imamović, glavni i odgovorni urednik
  Izdavač: Pravni faklutet
  Tel: + 387 33 296 350
  Adresa: Obala 7, 71000 Sarajevo

  BOSNIAKU
  www.nub.ba
  Amra Rešidbegović, glavna i odgovorna urednica
  Izdavač: Nacionalna univerzitetska biblioteka BiH
  Tel: + 387 33 275 313; 203 561
  Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  LOKALNA SAMOUPRAVA
  www.cpcd.net www.civilnodrustvo.ba
  Fadil Šero, glavni urednik
  Odgovorni urednik: Milan Mrđa
  Direktor: Fadil Šero
  Izdavač: Centar za promociju civilnog društva
  Tel: + 387 33 458 665; 458 667
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Adresa: Višegradska 26, 71000 Sarajevo

  CONTACT US

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.