Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Informacije o Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini

   

  INFORMACIJE O VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI  Izvršna direktorica:

  Gđa LJILJANA ZUROVAC, Dipl. Teatrolog i Dipl. Komparativist,  [email protected]


  SEKRETARIJAT:

  Gđa MAIDA BAHTO KESTENDŽIĆ, Dipl. Pravnica, Projekt koordinatorica za žalbe, [email protected]

  Gđa RUSMIRA PJEVOVIĆ, Ekonomski Tehničar, Tehnička Sekretarica


  SKUPŠTINA:
   
  Predsjednica:
  Gđa VILDANA SELIMBEGOVIĆ, Direktorica Oslobođenje d.o.o., dnevni list "Oslobođenje"
   
  Zamjenik Predsjednice:
  G. DARIO ŠIMIĆ, Direktor Intersoft d.o.o., portal klix.ba

  Članovi Skupštine:

  G. DARIO NOVALIĆ, Direktor novinsko-izdavačke kuće DENAMEDA, magazin “Start”
  Gđa VILDANA SELIMBEGOVIĆ, Direktorica Oslobođenje d.o.o., dnevni list "Oslobođenje"
  G. JOZO PAVKOVIĆ, Gl. i odg. urednik lista “Večernji list BH” 
  G. DEJAN JAZVIĆ, Glavni i odgovorni urednik Federalne novinske agencije
  G. SAŠA RUKAVINA, Gl. i odg. urednik magazina "Dani"
  G. DARIO ŠIMIĆ, Direktor Intersoft d.o.o., portal klix.ba
  G. FARUK ZUPČEVIĆ, Predsjednik "Društva novinara BiH"
  G. MARKO DIVKOVIĆ, Predsjednik Upravnog odbora Udruženja "BH Novinari"
  G. ORHAN HADŽAGIĆ, Gl. i odg. urednik magazina novovrijeme.ba
  G. FILIP MURSEL BEGOVIĆ,Urednik magazina "Stav"
  Gđa DŽENANA BUREK, Gl. i odg. urednica "Dnevnog avaza"
  G. SEAD NUMANOVIĆ, Novinar "Dnevnog avaza"
  G. TVRTKO MILOVIĆ, Direktor Dnevnik media d.o.o., portal dnevnik.ba
  G. EMIR HARAČIĆ, Direktor SportSport d.o.o.
  G. ESAD ŠABANAGIĆ, Gl. i odg. urednik reprezent.ba
  G. BERISLAV JURIČ, Urednik bljesak.info
  G. ELVIR ŠVRAKIĆ, Direktor Hayat d.o.o.
  G. ALMIR ALJOVIĆ, Urednik Novinske agencije Patria
   


  UPRAVNI ODBOR:

  Predsjednik:
  G. DARIO NOVALIĆ, Direktor novinsko-izdavačke kuće DENAMEDIA, magazin “Start”

   
  Članovi Upravnog odbora:

  G. DEJAN JAZVIĆ, Glavni i odgovorni urednik Federalne novinske agencije
  G. JOZO PAVKOVIĆ, Gl. i odg. urednik lista “Večernji list BH” 
  G. SAŠA RUKAVINA, Gl. i odg. urednik magazina "Dani"
  G. DARIO ŠIMIĆ, Direktor Intersoft d.o.o., portal klix.ba
  GĐA DŽENANA BUREK, Glavna i odgovorna urednica "Dnevnog avaza"  ŽALBENA KOMISIJA:  Prof. dr MIODRAG ŽIVANOVIĆ, Profesor, Filozofski fakultet u Banja Luci, Banja Luka
  G. FUAD KOVAČEVIĆ, Urednik web portala TV "Aljazeera", Sarajevo
  Prof. dr ENES OSMANČEVIĆ, Profesor, Filozofski fakultet u Tuzli, Tuzla
  G. DRAŽEN ZUBAK, Advokat, Sarajevo
  Gđa NADA DALIPAGIĆ, Advokatica, Mostar
  Gđa NADA ARSENIĆ, Sutkinja, Okružni privredni sud Doboj
  G. MILAN ŠUTALO, Glavni urednik, Hrvatski medijski servis
  Doc. dr ZLATIBORKA POPOV MOMČINOVIĆ, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu
  G. MUHAMED JUSIĆ, Novinar, Bugojno
  Gđa SUZANA MIJATOVIĆ, Novinarka, Sarajevo  
   

   
  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je samoregulatorno tijelo za štampane i on-line medije koje omogućava građanima da ulažu prigovore na neprofesionalno pisanje štampe i on-line medija, slijedeći profesionalne standarde obuhvaćene u Kodeksu za štampu i online medije  BiH. Kao jedno od rijetkih tijela u BiH, Vijeće za štampu u BiH djeluje na teritoriji cijele države, na području oba entiteta - Federacije BiH i Republike Srpske. Mandat Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini proširen je na on-line medije početkom 2011. godine.

  Značajna uloga Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini ogleda se u jačanju civilnog društva putem pružanja sredstava za zaštitu ljudskih prava građana kroz ulaganje prigovora na netačne, neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u štampi i on-line medijima. U skladu sa principima medijske samoregulacije, Vijeće ne može novčano kazniti, suspendovati ili zatvoriti medijske kuće. Potencijalne sporove između javnosti i štampe i on-line medija, Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini rješava koristeći se isključivo novinarskim sredstvima, kao što su: pravo na odgovor, objavljivanje ispravke, izvinjenje i demanti. Za sve ostale ozbiljne slučajeve kršenja medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, relevantni su Zakoni o zaštiti od klevete, implementirani u oba entiteta države Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu. Prednosti rada Vijeća za štampu su brzina i efikasnost djelovanja, kao i pružanje besplatnih usluga podnosiocima žalbi.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini sastoji se od novinskih izdavača, novinara i građana Bosne i Hercegovine. Neprofitna je organizacija, nezavisna od političkih ili drugih interesa. Struktura organizacije je multietnička i rodna jednakost se poštuje. Vijeće za štampu u BiH je punopravni član Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Evrope – AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe).

  Osnivačka Skupština Vijeća za štampu na nivou države Bosne i Hercegovine održana je 13. decembra 2006. godine. Osnivači ovoga Vijeća za štampu su novinski izdavači u BiH i Udruženja novinara u BiH.


  Istorijat:

  Od 2000. godine do 13. decembra 2006. godine, Vijeće za štampu je bilo registrovano na nivou entiteta Federacije BiH s pravom djelovanja u cijeloj zemlji. Prvi osnivači su bila Udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, dok novinski izdavači nisu bili djelom tadašnjeg Vijeća za štampu. Bosna i Hercegovina je prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je uspješno formirala Vijeće za štampu, prihvatajući osnovne principe samoregulacije za štampane medije. Ovaj izuzetno značajan profesionalni pomak za štampane medije u BiH, uslijedio je nakon što su novinarska Udruženja u BiH usvojila jedinstveni Kodeks za štampu BiH, u aprilu 1999. godine.

  Funkciju prvog direktora Sekretarijata Vijeća za štampu obavljao je g. Bojan ZEC FILIPOVIĆ, kojeg je u aprilu 2003. godine naslijedio g. Nermin DURMO. Prvi predsjedavajući Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini bio je Lord John WAKEHAM, koji je u isto vrijeme obavljao dužnosti predsjedavajućeg britanske Komisije za žalbe na pisanje štampe, PCC GB - Press Complaints Commission of Great Britain. Naslijednik Lorda Wakehama je bio profesor Robert PINKER, član press Komisije za žalbe Velike Britanije. Profesor Pinker je obavljao dužnost Međunarodnog predsjedavajućeg Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini više od tri godine. Njegov je mandat završen u aprilu 2005. godine, kada je imenovan prvi bosansko-hercegovački predsjedavajući Vijeća za štampu u BiH, profesor Drago BRANKOVIĆ, dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci.

  Uspostavu samoregulacije u štampanim medijima BiH i rad Operativnog Sekretarijata Vijeća, omogućile su mnoge internacionalne organizacije: OSCE Odjel za razvoj medija, misija EU u BiH, RAK (bivši IMC) i Irex Pro Media, Švedska međunarodna agencija za razvoj (SIDA), Europska komisija, ambasada Velike Britanije, Press Now, ambasada SAD u BiH, SHC - Švedski helsinški komitet u BiH, Open Society Institute OSI, Ifa/Im-Pakt-Media, USAID i Komisija za žalbe na štampu Velike Britanije (Press Complaints Commission of Great Britain).

  Početkom 2005. godine, međunarodni donatori su postavili nova pravila za nastavak saradnje sa Vijećem za štampu, registrovanim na nivou FBiH, a to je reorganizacija i registrovanje na nivou države Bosne i Hercegovine, kao i pronalaženje lokalnih izvora finansijske pomoći. Menadžment Vijeća za štampu je podnio ostavku, a Vijeće je bilo pred zatvaranjem. Zahvaljujući volji novinske industrije da spase i održe samoregulatorno tijelo za štampane medije, kao jedinog garanta za uspostavu dobrih uslova za nesmetani rad novinara, Vijeće za štampu u BiH je prevladalo prve prepreke.

  U septembru 2005. godine, angažirana je nova Izvršna direktorica, gđa Ljiljana Zurovac, sa zadatkom da ujedini novinske izdavače u BiH i registruje Vijeće za štampu za oba entiteta (Federaciju BiH i Republiku Srpsku). Tako je krajem 2006. godine ostvaren cilj formiranja multietničkog tijela za štampane medije, jedinstvenog za cijelu BiH. Deset najvećih novinskih izdavača iz BiH i Udruženja novinara u Bosni i Hercegovini su 13. decembra 2006. godine osnovali novo Vijeće za štampu u BiH. Zvanična registracija pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine završena je 17. augusta 2007. godine.

  Za predsjednika Skupštine Vijeća za štampu u BiH imenovan je g. Erbein Rešidbegović, direktor magazina „Slobodna Bosna“, koji je reimenovan na tu poziciju 2010. godine.

  Predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH od decembra 2010. godine je g. Dalibor Đekić, pomoćnik direktora za marketing lista "Fokus". G. Đekić je zamjenio g. Faruka Borića, bivšeg zamjenika gl. i od. urednice lista „Oslobođenje“, koji je tu dužnost obavljao od decembra 2008. do decembra 2010. godine. Prvi predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH na nivou države BiH bio je g. Sejad Lučkin, tadašnji glavni i odgovorni urednik lista „Dnevni avaz“. Gospodin Lučkin je imenovan predsjednikom Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH na Osnivačkoj Skupštini Vijeća za štampu u BiH održanoj 13.decembra 2006. godine.

  Mandat Vijeća za štampu u BiH proširen je i na on-line medije početkom 2011. godine, u skladu sa preporukama, direktivama, standardima i rezolucijama Evropske Unije i Vijeća Evrope. Prva tri on-line medija u Vijeću za štampu u BiH su Klix.ba, 24sata.info i Dnevnik.ba.

   

  Kontakt:

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
  Trampina 8, 71000 Sarajevo, BiH
  Tel: + 387 33 272 270
  Tel/Fax: + 387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

   

  Kontakt za ulaganje žalbi i prigovora:

  Gđa MAIDA BAHTO KESTENDŽIĆ, Dipl.pravnica, Projekt koordinatorica za žalbe, [email protected]  CONTACT US

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.